2019.02.28 NVO ir politinių partijų memorandumas

2019 m. vasario 28 d. pasirašytas NVO ir politinių partijų memorandumas

Seimo narė Monika Navickienė kartu su kitų parlamentinių partijų atstovais pasirašė pilietinės visuomenės organizacijų bei politinių partijų susitarimą, kuriuo siekiama stiprinti Lietuvos gyventojų pilietiškumą ir dalyvavimą Lietuvos viešajame gyvenime. Kartu su nacionaline NVO koalicija politinės partijos įsipareigojo skatinti aktyvų ir sąmoningą piliečių dalyvavimą valstybės politiniame gyvenime.

Itin smagu, jog Lietuvos nevyriausybinės organizacijos aktyviai skatina politinį aktyvumą bei prisideda prie pilietinės visuomenės stiprinimo.

46521634324_554d3f278e_k