Dažniausiai užduodami klausimai

1

Nekokybiški maisto produktai

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Biudžetinė įstaiga

Įstaigos kodas: 188601279

 

Siesikų g. 19,

LT-07170 Vilnius

Telefonas: (8 5) 240 4361

Faksas: (8 5) 240 4362

Elektroninis paštas: vvt@vet.lt

Anketa – http://vmvt.lt/anketos/nekokybiski-maisto-produktai

Nemokamas info nr.  880040403

Pildoma anketa

2

Gyvūnų gerovės pažeidimai

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Biudžetinė įstaiga

Įstaigos kodas: 188601279

 

Siesikų g. 19,

LT-07170 Vilnius

Telefonas: (8 5) 240 4361

Faksas: (8 5) 240 4362

Elektroninis paštas: vvt@vet.lt

Anketa – http://vmvt.lt/anketos/gyvunu-geroves-pazeidimai

Nemokamas info nr.  880040403

Pildoma anketa

3

Korupcija / Skaidrumo pažeidimai

„Skaidrumo liniją“ administruoja VšĮ „Transparency International“ Lietuvos skyrius.

Didžioji g. 5, 01128 Vilnius

Tel: (8-5) 2126951; (8-5) 2121687

Faksas: (8-5) 2121687)

El. paštas: rasyk@skaidrumolinija.lt

Telefonas: 8 5 240 5 244

El. forma: https://skaidrumolinija.lt/pranesk/#1

Kada gali, tada atsako

Pildoma anketa

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba,

 1. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius

Visą parą skambinti 852663333

Elektroninis paštas: pranesk@stt.lt

Pranešimo el. anketa:  https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/

Pildoma anketa

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Biudžetinė įstaiga

Įstaigos kodas: 188601279

Siesikų g. 19,

LT-07170 Vilnius

Telefonas: (8 5) 240 4361

Faksas: (8 5) 240 4362

Elektroninis paštas: vvt@vet.lt

Anketa – http://vmvt.lt/anketos/praneskite-apie-korupcija

Nemokamas info nr.  880040403

Pildoma anketa

 

Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius

 1. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius

El. Paštas nelegalu@vtpsi.lt

Nurodyti:

 • tarnautojo, kurio veiksmai (neveikimas) skundžiami, vardą, pavardę ir pareigas
 • konkretų skundžiamą veiksmą (neveikimą), jį pagrindžiančias aplinkybes.
4

Nusiskundimai dėl Vilniaus viešojo transporto

UAB „Vilniaus viešasis transportas“,

Kodas 302683277

Žolyno g. 15, 10209 Vilnius.

Tel. (8 5) 239 4700, mob. 8655 57333,

Elektroninis paštas nusiskundimams: info@vilniausvt.lt

Skundai atsakomi per 20 darbo dienų

Nurodyti:

 • datą ir laiką,
 • maršruto numerį,
 • stotelės pavadinimą ir važiavimo kryptį (pagal galimybes – autobuso / troleibuso garažo numerį arba valstybinį numerį)
 • trumpai aprašyti įvykio esmę ir nurodyti savo vardą arba pavardę, telefono numerį arba el. pašto adresą
5

Nusiskundimai dėl namo administratoriaus veiklos

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos būsto administravimo skyrius

Konstitucijos pr. LT-09601 Vilnius

Elektroninis paštas: e.vicemeras@vilnius.lt

Skundai atsakomi per 20 darbo dienų

Nurodyti:

 • adresą (gatvę ir namo numerį)
 • nurodyti savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis
 • aprašyti situacijos esmę, nurodyti datą ir laiką
 • esant defektams: pažeidimų vieta, buto numeris, prie kurio tai yra. Tiksli vieta – balkonas ar stogas, išorinių sienų siūlės.
6

Centralizuoto šildymo efektyvumo problemos

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos šilumos ir vandens ūkio skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

El. Paštas e.vicemeras@vilnius.lt

Skundai atsakomi per 20 darbo dienų

 

Valstybinė energetikos inspekcija

Algirdo g. 27, LT-03219 Vilnius

El. Paštas vei@vei.lt

Prašymo el. forma:  http://vei.lt/assets/files/Administracines%20paslaugos/konsultacija_prasymas.pdf

Skundas išnagrinėtas ir sprendimas priimtas per 20 darbo dienų

 

Vilniaus visuomenės sveikatos centras

Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius

El. Paštas info@vilniausvsc.sam.lt

Skundai atsakomi per 20 darbo dienų

Nurodyti:

 • asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti ir asmens pasirašyta (arba pateikus el. parašą).

 

 • kai asmens prašymą pateikia asmens atstovas, jis privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir asmens prašymą, atitinkantį nustatytus reikalavimus. Kai atstovaujamo asmens vardu kreipiasi asmens atstovas, jis savo skunde ir pranešime turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, taip pat anksčiau minėtus fizinio ar juridinio asmens duomenis.

 

Šilumos įrenginių atjungimo nuo šilumos perdavimo tinklų atveju:

 • keičiamas daugumos bendraturčių sprendimu,
 • bendrojo naudojimo objektų valdytojas (įprastai – namo bendrija) privalo savivaldybei pateikti prašymą išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui), pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo).
 • daugiabučio namo butų bei kitų patalpų savininkų priimtas sprendimas ir pavedimas valdytojui atjungti daugiabutį namą nuo centralizuoto šildymo sistemos, kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą, kitą) tieksiančio asmens išduota pažyma apie technines galimybes tiekti kitą šilumnešį ar energijos rūšį ir daugumos atjungiamo objekto bendrosios dalinės nuosavybės savininkų rašytiniai pritarimai projekto (aprašo) sprendiniams.

Konkretaus buto sieko pakeisti šildymo būdą atveju:

 • reikalingas pavedimas bendrojo naudojimo objektų valdytojui keisti buto ar patalpos šildymo būdą ir valdytojo raštiškas sutikimas šiems darbams.
 • atsijungti siekiančio buto savininkas privalo savivaldybei teikiamą paprastojo remonto projektą iš anksto suderinti su bendrojo naudojimo objektų valdytoju ir gauti šio asmens pažymą, kad planuojamas atsijungimas nepažeis kitų daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisių ar teisėtų interesų.
 • taisyklės numato, kad tokiems veiksmams būtini visų bendraturčių rašytiniai pritarimai teikiamam projektui.
7

Nelegalios statybos

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija

 1. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius

Tel. (8 5)  207 4799, faks.  (8 5)  272 8646

El. p. info@vtpsi.lt

Suteikta nuoroda http://vtpsi.lt/node/1632

Nurodyti:

 • Asmens/asmens atstovo (jeigu jis yra) vardas ir pavardė/įmonės pavadinimas
 • Asmens/asmens atstovo (jeigu jis yra) adresas, asmens telefono Nr., asmens elektroninis paštas/buveinės adresas, įmonės kodas, telefono Nr.
 • Asmens, kurio veiksmai (neveikimas) skundžiami, duomenys – vardas, pavardė, (jeigu skundžiami tarnautojo veiksmai (neveikimas) – tarnautojo pareigos), gyvenamosios vietos ar darbovietės adresas/pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas (jei žinoma)
 • Trečiųjų suinteresuotų asmenų duomenys (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas/pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas (jei žinoma))
 • Pažeidimo padarymo data ir vieta
 • Kokie veiksmai (neveikimas) ar sprendimas, susiję pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų statybos ar teritorijų planavimo srityje pažeidimu, galimai neteisėtai buvo padaryti ar priimti, jų įvykdymo (priėmimo) data
 • Aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą
 • Kokios skundžiamu veiksmu (neveikimu), sprendimu pažeistos pareiškėjo teisės
 • Statybos/teritorijos adresas ir kiti duomenys, kurie padėtų identifikuoti statybos/teritorijos vietą
 • Ko reikalaujama/prašoma
 • dokumentai arba jų kopijos, patvirtinančios skundžiamo asmens veiksmus (neveikimą) aplinkybes (jei tokie yra)

 

Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius

 1. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius

El. Paštas nelegalu@vtpsi.lt

Suteikta nuoroda http://vtpsi.lt/node/43

El. pranešimo forma http://vtpsi.lt/limesurvey/index.php/598161?lang=lt

Teikiant paštu, nurodyti:

 • konkretų skundžiamą veiksmą, jį pagrindžiančias aplinkybes
 • statybų adresą ir kitus duomenis, kurie padėtų identifikuoti statybų vietą.

 

Vilniaus miesto plėtros departamentas

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

El. Paštas e.vicemeras@vilnius.lt

Nurodyti:

 • kuo tikslesnį pažeidimo (veiksmo) adresą (savivaldybė, miestas, kaimas, gatvė, namo numeris, patalpa)
 • pažeidimo (veiksmo) laiką bei informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas).
 • trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį

Skundai atsakomi per 20 darbo dienų

 

Kultūros paveldo departamentas

Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius

El. Paštas centras@heritage.lt

El. anketa http://www.kpd.lt/lt/pagrindinis-meniu/struktura-ir-kontaktai/karstoji-linija.html

Skundai atsakomi per 20 darbo dienų

Pildoma anketa

8

Atliekų tvarkymo ir išvežimo problemos

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

El. Paštas viesoji.tvarka@vilnius.lt

Galima kreiptis telefonu – budėtojų tel. 219 7948

Kada gali, tada atsako

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atliekų tvarkymo ir programos įgyvendinimo skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

El. Paštas e.vicemeras@vilnius.lt

Galima kreiptis telefonu – budėtojų tel. 219 7948

Skundai atsakomi per 20 darbo dienų

9

Keliamo triukšmo problemos

Vilniaus miesto savivaldybės saugaus miesto departamento viešosios tvarkos skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

El. Paštas viesoji.tvarka@vilnius.lt

Galima kreiptis telefonu – budėtojų tel. 219 7948

Kada gali, tada atsako

 

Vilniaus visuomenės sveikatos centras

Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius

El. Paštas info@vilniausvsc.sam.lt

Tel. (8 5) 212 40 98

Skundai atsakomi per 20 darbo dienų

 

Policija

www.epolicija.lt

El. pranešimo forma:  https://www.epolicija.lt/web/guest/report-anonymous

Tel. 112