Privatumo politika

PRIVATUMO TAISYKLĖS:

 1. monikanavickiene.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės.
 2. Privatumo politika siekiama užtikrinti monikanavickiene.lt skaitytojų duomenų saugumą.
 3. Svarbu atidžiai perskaityti Privatumo politiką, kurioje aiškiai nurodoma, kaip bus tvarkomi asmens duomenys.
 4. Asmuo gali skaityti naujienas nepateikęs jokių savo asmens duomenų. Jeigu asmuo nori kreiptis į Seimo narę su prašymu yra prašomi nurodyti asmens duomenys. Šiame puslapyje yra renkami asmens duomenys, kurie monikanavickiene.lt užregistruoja problemą arba nori prisijungti prie Monikos Navickienės judėjimo. Renkami šie duomenys: vardai, telefonų nr. ir el. paštai, IP adresai. Taip pat asmenų, kurie atsako į klausimą ar jie yra iš Naujosios Vilnios.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 1. Asmuo sutinka, kad jo vardas ir pavardė būtų skelbiami monikanavickiene.lt puslapyje, kai būtų išsprendžiama jo problema:

„Sutinku, kad mano vardas ir pavardė būtų skelbiami šiame internetiniame puslapyje”

 1. Asmuo sutinka, kad jo duomenys bus tvarkomi siekiant išspręsti pateiktą problemą.
 2. monikanavickiene.lt įsipareigoja neatskleisti Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejį, kai yra sutikimas Asmens duomenų atskleidimui.

ASMUO TURI ŠIAS TEISES:

 1. Pateikęs užklausą monikanavickiene.lt raštu susipažinti monikanavickiene.lt su turimais savo Asmens duomenimis.
 2. Pateikęs prašymą monikanavickiene.lt raštu, elektroninio pašto adresu monika.navickiene@lrs.lt reikalauti sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
 3. Nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju asmuo neturės galimybės pateikti prašymo per monikanavickiene.lt.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS:

 1. Laikomės Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais, taip pat ir BDAR reikalavimais.
 2. Prašymo analizavimo metu, monikanavickiene.lt administruojantis asmuo susipažįsta su prašymo turiniu ir jame esantys asmens duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui ir susisiekimui su prašymą pateikusiu asmeniu.
 3. Asmuo sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant išspręsti pateiktą problemą.
 4. monikanavickiene.lt vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog pateikiami Asmens duomenys monikanavickiene.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
 5. Asmuo įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti monikanavickiene.lt
 6. Asmuo sutinka, kad jo duomenys būtų saugomi iki tol, kol yra sprendžiama problema
 7. Administruodamas monikanavickiene.lt ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti IP adresus.
 8. monikanavickiene.lt asmens duomenų trečiosioms šalims neatskleidžia.