2020.09.25 Pirmoji kadencija dirbant socialinių reikalų srityje: ką pavyko pasiekti ir kas dar laukia?

Dirbdama Seime, Socialinių reikalų ir darbo komitete, visų pirma siekiu savo sprendimais pagerinti gyvenimo sąlygas dirbančioms šeimoms ir tiems, kurie turi rūpintis sunkiai sergančiais ar neįgaliais savo artimaisiais.

Visada stengiuosi pabrėžti, kad tie žmonės, kurie gali dirbti ir užsidirbti, turi gauti paskatas likti ar grįžti į darbo rinką, neįkristi į socialinės paramos sitemą. Tie, kuriems labiausiai reikia padėti – gautų taikliai suplanuotas ir individualizuotas socialines paslaugas.

Per savo kadenciją didelį dėmesį skyriau šeimos politikai, socialinių paslaugų prieinamumo didinimui, socialinių darbuotojų padėties gerinimui, geresnei neįgaliųjų integracijai. Manau, kad valstybė turėtų suteikti kuo daugiau galimybių galintiems dirbti žmonėms įsitraukti į atvirą darbo rinką ir kuo daugiau paslaugų tiems, kurie rūpinasi neįgaliais savo artimaisiais. Teikiau siūlymą suvienodinti galimybes slaugyti tiek sergančius vaikus, tiek artimus suaugusius šeimos narius. Turėti teisę į papildomą laisvadienį ir tiems, kurie rūpinasi sunkiai sergančiais savo artimaisiais.

Kalbant apie socialinius darbuotojus ir jų darbo sąlygas, noriu paminėti, kad esu pateikusi pasiūlymus Socialinių paslaugų įstatymo keitimui. Šie pakeitimai aiškiai apibrėžtų socialinio darbuotojo statusą, jo teises, pareigas ir atsakomybę bei sudarytų prielaidas gerinti jų veiklos sąlygas, tobulinti kompetenciją.

Didelį dėmesį ir prioritetą skyriau dirbančių šeimų padėties gerinimui. Šeimos darbo ir įsipareigojimų derinimo galimybių plėtimas visų pirma svarbus dirbančioms ir vaikus auginančioms moterims. Moterys Lietuvoje vis dar turi apsunkintas galimybes rasti sau tinkamą veiklą ir darbą bei siekti užsibrėžtų tikslų dėl to, kad ilgą laiką rūpinasi savo mažais vaikais, vėliau senstančiais tėvais. Savo įstatymų projektais pavyko pasiekti, kad šeimoms būtų lengviau derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, o moterų galimybės grįžti į darbo rinką neprarandant įgūdžių būtų didesnės. Seime, nepaisant to, kad esu opozicijos atstovė, buvo pritarta mano pasiūlymams:

* suteikti galimybę vaiko priežiūros atostogų išeiti dirbantiems vaiko seneliams;
*studijuojančioms mamoms nenutraukti išmokų iki pradėtos profesinio mokymo ar studijų programos pabaigos, jeigu mokslo ar studijų baigimo metu vaikui yra ne mažiau kaip dveji metai, arba iki vaikui sukaks dveji metai, jeigu mokslo ar studijų baigimo metu motina yra nėščia.
* suteikti lankstesnes sąlygas tėčiams išeiti vieno mėnesio nepertraukiamoms tėvystės atostogoms iki vaikui sukaks vieneri metai. Ši pataisa labai svarbi tiems tėčiams, kurie dėl savo darbo specifikos negalėdavo pasiimti šių atostogų per pirmus tris vaiko gyvenimo mėnesius (pavyzdžiui, kariams).
* nebediskriminuoti įtėvių suteikiant jiems galimybę įsivaikinus bet kokio amžiaus vaiką pasiimti vaiko priežiūros atostogas iki dviejų metų ir už šį laikotarpį gauti tokias pat išmokas kaip biologinių vaikų susilaukę tėvai.

Galvojant apie ateitį ir galimybę TS-LKD formuoti Lietuvos socialinę politiką, matome tokius prioritetus:

— Socialinės atskirties mažinimas per galimybių sudarymą
— Galimybės jaunoms šeimoms
— „Sidabrinės“ ekonomikos skatinimas, kad valstybė iš naujo atrastų ir įgalintų vyresnės kartos potencialą
— Rūpestis ir galimybių suteikimas tiems, kurie turi specialiųjų poreikių

Plačiau apie mano ir TS-LKD siūlymus socialinės politikos srityje: https://tslkd2020.lt/wp-content/uploads/2020/06/TSLKD_Socialinė_politika.pdf