2019.10.02 Apskritojo stalo diskusija: „Socialinių darbuotojų padėtis ir perspektyvos”

Po apskritojo stalo diskusijos apie socialinių darbuotojų darbo sąlygas kreipiausi į ministrą Liną Kukuraitį ragindama imtis iniciatyvos vykdyti socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų savivaldybėse skaičiaus ir situacijos stebėseną bei duomenis skelbti viešai. Jaunų žmonių pritraukimas – dar vienas iššūkis, su kuriuo susiduria socialiniai darbuotojai. Žinant, kad šios profesijos specialistų poreikis auga ministerija turėtų imtis aktyvių profesijos įvaizdžio gerinimo veiksmų. Taip pat labai svarbu stiprinti socialinių darbuotojų atstovavimo, lyderystės, viešųjų ryšių iniciatyvų, bendravimo su žiniasklaida įgūdžius numatant mokymams skirtą finansavimą ir įtraukiant į NVO Institucinio stiprinimo konkurso sąlygas galimybę dalyvauti NVO, vienijančioms socialinius darbuotojus ir atstovaujančioms jų interesus.

Padėtis yra bloga ir ją turime spręsti kuo greičiau.